Компанияның құжаттары

Салық куәлігі

Сауда-өнеркәсіп палатасының тіркеу куәлігі

Пайдалану сертификаты

Коммерциялық тіркелім газеті